Gå til hovedindhold

Dit barns faglige udvikling

Faglig og social udvikling går hånd i hånd. Følelsen af at høre til i et fællesskab er helt afgørende for, om den unge igen finder motivation til at lære - og til at udvikle sig personligt, fagligt og socialt.

 • Læs op

Indhold

  Derfor er vi meget optaget af den unges udvikling og trivsel i fællesskabet på skolen. Det kan du læse mere om.

  Alle kan lære noget

  På Netværksskolen arbejder vi ud fra en forståelse af, at alle kan lære noget. Det gælder også de unge, som er blevet sat uden for den almindelige skole. Vi ser det som vores opgave at møde den unge i det han/hun allerede kan – og lære nyt derfra. Og det har vi stor succes med.

  Løbende evaluering

  Et team af lærere har ansvaret for undervisningen i hhv. dansk, matematik, engelsk og håndværk og design på et spor. Sporteamet vil ofte være tilstede i alle fagtimer, og de har derfor rig mulighed for at støtte den enkelte, og at evaluere undervisningen og elevernes udbytte af undervisningen.

  Sammen med sporteamet, er det kontaktlærerens opgave løbende at evaluere elevens faglige og sociale udvikling. Det foregår i den daglige dialog mellem skolens personale og eleven, men også gennem:

  • Elevsamtaler, forældresamtaler og netværksmøder
  • Kontakt til forældre og netværk, herunder tæt samarbejde med socialforvaltningen, UU, afklaringssteder, ungdomsuddannelser, virksomheder og andre samarbejdspartnere
  • Individuelle indsatser og aftaler.
  Sidst opdateret: 15. november 2023