Skolebestyrelsen består af:

 • 1-3 forældrerepræsentanter
 • 2 elevrepræsentanter
 • 2 medarbejderrepræsentanter
 • 4 repræsentanter for organisationer

Samtlige medlemmer af skolebestyrelsen har stemmeret.

Forældrerepræsentanter vælges hvert år, og organisationsrepræsentanter vælges hvert andet år.

Skolens leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Skolebestyrelsens medlemmer

Claus Bentsen
Organisation – FGU Aarhus (formand)
claus.bentsen@aaps.dk
20 28 59 88

Randi Smitsdorf
Organisation – 3F, Aarhus Rymarken
randi.smitsdorf@3f.dk
21 73 43 77

Marie Thodberg
Organisation – Unge, Job og Uddannelse
martho@aarhus.dk

Dorte Brolling
Forældrerepræsentant
dortebrolling@hotmail.com

Lydia Demirezen
Forældrerepræsentant
info@aarhusbeauty.dk

Steffen Pedersen
Medarbejder
peste@aarhus.dk

Palle Winther
Medarbejder
patwi@aarhus.dk
29 20 44 83

Jens E. Stryhn
Leder - sekretær for bestyrelsen
jeris@aarhus.dk
51 57 64 45

Hvad arbejder skolebestyrelsen med?

Skolebestyrelsen er den vigtigste sparringspartner for skoleledelsen og personalet på Netværksskolen. Som medlem af skolebestyrelsen kan du være med til at løse mange forskellige opgaver som fx at:

 • udarbejde principper, der er retningsgivende for skolens arbejde
 • godkende skolens budgetter
 • diskutere, hvordan skolen kan løse forskellige udfordringer
 • behandle forældretilfredshedsundersøgelser og de heraf afledte fokuspunkter

Se årshjul for bestyrelsen på Netværksskolen nedenfor.

Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen

Hvert år skal der vælges 1-3 forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.

Interesserer du dig for arbejdet i skolebestyrelsen, og vil du være med til at høre om og give dit bud på det, Netværksskolen arbejder med, så stil op til næste valg til skolebestyrelsen.

Referater fra skolebestyrelsens møder

Læs referater fra de seneste møder i skolebestyrelsen. Vil du læse flere referater, så kontakt skoleleder Jens E. Stryhn på jeris@aarhus.dk.

Læs alt om det, skolebestyrelsen har indflydelse på i forhold til skolens daglige virke.

Skolebestyrelsens formål er at sikre forældre og medarbejdere indflydelse på principperne for skolens daglige virke.

Skolebestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af byrådet.

Skolebestyrelsens kompetence i henhold til folkeskolelovens § 44 er:

 • At føre tilsyn med skolens virksomhed
 • At fastsætte principper for skolens virksomhed
 • At godkende skolens budget indenfor de økonomiske rammer, der er fastsat for skolen.
 • At godkende undervisningsmidler og fastsætte ordensregler
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om voksne skal kunne deltage i folkeskolens undervisning og fastsætte principper herfor
 • At godkende, inden for de fastsatte retningslinier, om skolens virksomhed skal omfatte kulturcenteraktiviteter og fastsætte principper herfor
 • At udarbejde forslag til byrådet om skolens læseplaner
 • At afgive udtalelse om forsøgs- og udviklingsarbejde i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som byrådet har fastsat
 • At træffe beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen, hvis byrådet har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, og fastsætte principper for madordningen inden for de rammer, som byrådet har fastsat
 • At afgive udtalelse om ansættelse af skolens ledere, lærere og pædagoger. Udtalelsen omfatter ikke tilfælde, hvor ledere og lærere forflyttes uansøgt
 • At afgive udtalelser og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole
 • At afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger den

Skolebestyrelsen beslutter principperne for anvendelse af tildelte rådighedsbeløb.

Skolelederen administrerer anvendelsen af de tildelte rådighedsbeløb inden for de i byrådet fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinier.

Skolebestyrelsen beslutter, om der skal være medarbejderrepræsentanter i klasserådene, og om medarbejdere i skolefritidsordningen skal være medlem af SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen forpligtes til at afholde to møder om året med SFO-forældrerådet, og der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.

Skolebestyrelsen udpeger kontaktpersoner til klasserådene.