Netværksskolen er et tilbud til unge mellem 14-18 år, som ikke har kunnet trives på distriktsskolen. Du kan ikke tilmelde dit barn til skolen, men kan søge om optagelse gennem distriktsskolen. Det er dit barns nuværende skole, der skal udfylde og indsende ansøgningsskemaet til Netværksskolen. Læs mere om Netværksskolen.

Ansøgningsskema

Når Netværksskolen har modtaget ansøgningen, vurderer vi, om du og den unge og jeres netværk skal inviteres til et fælles informationsmøde. Læs mere om retningslinjer for visitation til Netværksskolen.

Hvis vi vurderer, at vi kan optage dit barn på Netværksskolen, inviterer vi jer til et indslusningsmøde/netværksmøde.

Vigtigt: Vi optager kun elever, der selv vil optages! På Netværksskolen kan man ikke “placeres”.

Indslusningsmøde / netværksmøde

På indslusningsmødet aftaler vi, hvordan Netværksskolen kan tilrettelægge undervisningen, så det passer til den unges behov. Vi taler også om, hvilke forventninger du og den unge har til Netværksskolen, og hvilke forventninger vi har til jer. Sammen lægger vi en plan for, hvordan den unges start på Netværksskolen skal være.