På Netværksskolen er eleverne ikke inddelt efter alder i klasser, som på distriktsskolerne. Netværksskolen er organiseret i tre spor (X-sporet, Y-sporet og Z-sporet) og et udskolings- og vejledningsforløb, som vi kalder MIN VEJ.

Som ny på skolen bliver den unge optaget på et spor:

  • På Netværksskolen vil den unge blive en del af en fast gruppe. Med faste voksne og en synlig struktur for dagen.
  • Vi arbejder stærkt differentieret, så alle kan følge med på hver sit niveau – men inden for det samme tema. Det betyder fx, at alle har matematik, men eleverne løser forskellige opgaver afhængig af, hvilket niveau de er på.
  • Det er vores mål at skabe forudsætninger for, at alle vores elever kan arbejde frem mod en afgangsprøve i dansk, matematik, engelsk og håndværk & design.
  • Vi har fokus på sundhed og kost. Derfor spiser eleverne hver dag morgenmad og frokost på skolen. Idræt er også en vigtig del af hverdagen.
  • På sporet er der også mulighed for, at den enkelte unge kan have individuelle forløb i perioder.

Læs mere om undervisningen hos os.

Praktiske oplysninger

Det koster 300 kroner om måneden at spise morgenmad og frokost på skolen. Alle skal deltage i madordningen.

Alle elever får udleveret et buskort ca. 2-3 uger efter skolestart. Som forælder skal du selv stå for transportudgifterne, indtil buskortet bliver udleveret.