Gå til hovedindhold

Sådan klarer vi os

Vi arbejder i øjeblikket på en ny trivselsmåling 2024 i samarbejde med www.klassetrivsel.dk.
Resultaterne præsenteres i nedenstående, så snart de er tilgængelige.

 • Læs op

Indhold

  Eleverne trives på Netværksskolen

  Trivsel er af stor betydning for den enkelte elev og for de sociale fællesskaber. 

  Vi afventer resultatet af trivselsmålingen 2024.

  Elevernes personlige kompetencer

  Faglige og personlige kompetencer er solide fundamenter for læring og udvikling. Elevtrivselsmålingen viser bl.a., hvordan vores elever opfatter deres evne til at løse problemstillinger. Det giver os en indikation af den enkeltes vedholdenhed og robusthed. 

  Vi afventer resultatet af trivselsmålingen 2024.

  Elevernes sundhed

  Sundhed er afgørende for et godt ungdomsliv. Derfor vægter vi motion og bevægelse højt.

  Vi afventer resultatet af trivselsmålingen 2024. 

  Fællesskaber og sociale relationer i skolen

  Alle unge har brug for at indgå i sociale fællesskaber og relationer.

  Vi afventer resultatet af trivselsmålingen 2024.

  Forældretilfredshed

  Netværksskolens forældre er mere tilfredse end kommunens øvrige forældre på alle fire målepunkter i forældretilfredshedsundersøgelsen.

  Vi afventer resultatet af trivselsmålingen 2024.

  Skole-hjem-samarbejdet

  Vi afventer resultatet af trivselsmålingen 2024.

   

  Sidst opdateret: 19. marts 2024