Gå til hovedindhold

Den unges sociale udvikling og trivsel

På Netværksskolen prioriterer vi den unges udvikling og trivsel meget højt. Det er noget, vi har fokus på hver dag - både i undervisningen og i pauserne.

 • Læs op

Indhold

  Mange af de elever, der bliver optaget på Netværksskolen, har mistet motivationen for at lære. Der er mange årsager til, at den enkelte elev har mistet troen på, at et skoleforløb kan være positivt.

  Vi arbejder derfor målrettet på at give eleverne nogle succesoplevelser, så de igen finder motivation til at lære. Samtidig er vi opmærksomme på, at fællesskabet er af essentiel betydning for, at den unge igen bliver en aktiv deltager i skolelivet. Og at den unge igen kan lære og udvikle sig - både personligt, fagligt og socialt.

  Kontaktlærer

  Lærerne på Netværksskolen kender og støtter den plan, der er lagt for den enkelte elev. Men én lærer har et særligt ansvar i forhold til kontakten mellem hjem og skole. Det er kontaktlæreren. Kontaktlæreren følger dit barns udvikling og trivsel tæt.

  Kontaktlæreren vil sammen med sit team og ledelsen på skolen sørge for, at skolens indsats sker i tæt samarbejde med det professionelle netværk - herunder UU, socialforvaltningen, PPR, afklaringssteder (FGU), ungdomsuddannelser, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det er også kontaktlæreren, der indkalder til elev- og forældresamtaler, og koordinerer indsatsen omkring dit barn med de øvrige lærere på skolen.

  Dit barns kontaktlærer er din kontaktperson til skolen.

  Trivselsplanen er også skolens anti-mobbestrategi

  På Netværksskolen accepterer vi ikke mobning. Vi er altid opmærksomme på, at alle skal have en mulighed for at deltage i et fællesskab. Det gør vi ved aktivt at arbejde med at sikre trivslen ved, at:

  • alle voksne er sammen med eleverne i alle pauser
  • sammen med de unge aftales der spilleregler for god “klassekultur”
  • sige tydeligt fra, når vi observerer dårlig opførsel
  • øve eleverne i social omgang
  • tale om mobning og fx tilskuernes betydning

  Læs mere om skolens forebyggende arbejde og handleplanen ved mobning i Netværksskolens trivselsplan.

  Sidst opdateret: 16. juni 2024